אש ורודה (2012) – גלריה קונטמפוררי גולקונדה, תל אביב.

קבוצת העבודות שעודד ידעיה כינס תחת הכותרת "אש ורודה", צולמה רובה ככולה בשנתיים האחרונות, סביב הקו של גדר ההפרדה (חומת הפרדה בקטעים נרחבים), וכחלק מפעילות פוליטית אזרחית שבבסיסה התנגדות למצב הקיים – נוכחות צה"ל ביהודה ושומרון ונגזרותיה. את הפעילות מובילה קבוצת "אנרכיסטים נגד הגדר", שבה ידעיה חבר. זה כמעט בנאלי לציין שידעיה, כאשר הוא מצלם בהפגנות השבועיות של הקבוצה, אינו משמש כמתעד שלהן. לא מדובר בנקודת מבט חיצונית ובלתי מעורבת. הגדרה כזו הרי תפספס את המהות של הפעולה שלו ופעילות הקבוצה, שיצירת דימויים מרשיעים הן מרכיב יסודי בסדר היום שלה. הצילום של ידעיה הוא חלק מהפעילות, אחד מהכלים שברשות הקבוצה.
אורי דסאו. אוצר.